Historische eenheden

18 januari 2010

De maat- en gewichtstelsels die gedurende 17de eeuw in de Republiek werden gebruikt waren heel verschillend van het huidige metrieke stelsel welke pas aan het begin van de 19de eeuw in Nederland werd ingevoerd. Ook het toen gebruikte muntsysteem was anders en zelfs de tijdrekening kon toen voor hoofdbrekens zorgen. Niet alleen binnen Europa maar ook binnen de Republiek gebruikte men toen een veelheid van maat- en gewichtenstelsels die soms weinig maar vaak ook veel van elkaar verschilden. Hieronder worden enkele maat- en gewichtstelsels genoemd waarmee Christiaan Huygens te maken had met hun omrekeningen naar het huidige metrieke stelsel.

Deze pagina’s zijn voor het grootste deel te danken aan het werk van Rob van Gent.