Nederlandse wiskundigen

18 januari 2010

Inleiding

Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen (BWNW) is een wetenschappelijk naslagwerk, waarin korte levensbeschrijvingen (300 tot 400 woorden) zijn opgenomen van overleden Nederlandse wiskundigen. Deze biografieën zijn geschreven door deskundige auteurs. Het BWNW is een initiatief van Hendrik Lenstra, Universiteit Leiden. In het kader van ‘leraar in onderzoek’ voerde Alex van den Brandhof in de periode van septemer 2004 tot september 2006 de eerste fase van dit project uit. Sinds 2009 is het BWNW ook onderdeel van het DWC.

Ga naar het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen

Achtergrond

In het Nieuw Archief voor Wiskunde, in Euclides en in de jaarboeken van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen verschijnen regelmatig levensberichten van wiskundigen. Deze gegevens zijn echter niet altijd makkelijk om op te sporen. Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen brengt hierin verandering. In eerste instantie werd een selectie van enkele tientallen wiskundigen gemaakt door de redactie van het BWNW. Deze lijst bevat namen van wiskundigen die in elk geval niet mogen ontbreken in het Biografisch Woordenboek.

Echter, zoals elke selectie kent ook deze keuze van 60 wiskundigen inconsequenties en omissies. Het is dan ook de bedoeling dat de selectie gestaag wordt uitgebreid in de komende jaren. Het uiteindelijke doel is dat biografische informatie over de enkele honderden Nederlandse wiskundigen onder handbereik is. Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen moet een breed beeld geven van Nederlandse wiskundigen vanaf 1500. Over veel zaken valt te twisten: wat is Nederlands, wat is een wiskundige? De redactie heeft ervoor gekozen deze begrippen breed te interpreteren. Johann Bernoulli was Zwitser, maar was lange tijd werkzaam in Groningen en daarmee van grote invloed op de wiskunde in Nederland. Hij is derhalve opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. Edsger Dijkstra was informaticus, maar legde de mathematische fundamenten van de informatica, zodat hij in het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen niet mag ontbreken. Wim Klein was een rekenwonder en geen wiskundige, maar was wel in dienst van de wetenschap: het Mathematisch Centrum gebruikte zijn talenten toen de computers nog geen grote berekeningen konden uitvoeren. Daarom is ook Wim Klein opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen.

Een lemma in het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen bestaat uit een korte levensbeschrijving (300 tot 400 woorden), met een portret en een overzicht van publicaties, literatuur en relevante links. De opgenomen publicaties en literatuur geven een selectief overzicht en pretenderen dus geenszins volledig te zijn. Het is in de eerste plaats een servicerubriek voor de lezer die meer informatie zoekt over de betreffende wiskundigen.