29.ledermueller

Fragment van een prent uit Mart. Frob. Ledermuller, Mikroskoopische vermaaklykheden [etc.] (Amsterdam: erven F. Houttuyn, 1776).  • Verslag: Congres "Anton Pannekoek (1873-1960): Ways of viewing science and society" (Amsterdam, 9 & 10 juni 2016)

    15 juni 2016

    Door Jorrit Smit

    “Everybody say Pannekoek!’ ‘PENNNNEECOOOOKK’ ‘And again!”

    Emeritus-professor Ed van den Heuvel klom dapper op het muurtje in de tuin van het Trippenhuis van de KNAW om een uniek gezelschap te vereeuwigen. Rondom astronoom en socialist Anton Pannekoek (1873-1960) hadden zich wetenschaps-, kunst- en politiek historici, filosofen, kunstenaars en astronomen verzameld. Deze diversiteit aan disciplinaire achtergronden binnen dezelfde muren zou ik op zich een succes willen noemen. (Helaas gold niet hetzelfde voor de genderverhouding onder de sprekers.) Op twee zonnige dagen met een bomvol programma moest blijken of het ook zou leiden tot vernieuwende inzichten in de samenhang van wetenschap en samenleving, en in Pannekoeks biografie in het bijzonder. Lees meer…