Gewina

11 januari 2010

“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis in brede zin en de universiteitsgeschiedenis, uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten voor zowel professionele historische onderzoekers als belangstellenden. Op deze pagina’s kunt u alles lezen over de activiteiten van het genootschap en over het tijdschrift Studium.

Zie voor meer informatie de website van Gewina.