Veterinair Historisch Genootschap

23 juni 2014

Het Veterinair Historisch Genootschap (V.H.G.) is op 27 oktober 1989 te Utrecht opgericht met het doel de wetenschap van de geschiedenis van de diergeneeskunde te bevorderen in de ruimste zin van het woord. Allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de diergeneeskunde kunnen als lid tot het V.H.G. toetreden.

Het VHG geeft tweemaal per jaar het bulletin Argos uit. Hierin worden de resultaten van veterinair- historisch onderzoek en andere relevante informatie uit binnen- en buitenland gepubliceerd.

Op de website van het VHG vindt u onder Argos al enkele gedigitaliseerde uitgaven van dit Bulletin. De bedoeling is dat alle jaargangen gedigitaliseerd en gratis toegankelijk gaan worden, met een vertraging van 2 jaar (4 edities).