Bibliografie

27 januari 2010

Het DWC publiceert geregeld een cumulatieve bibliografie van alle literatuur op het gebied van de Nederlandse wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis. Enerzijds is dit een voortzetting van de periodieke bibliografieën die van 1998 t/m 2006 onder de titel ‘Signalementen’ in het tijdschrift Gewina verschenen zijn (en die achtereenvolgens verzorgd zijn door Frank Huisman, Geert Verbong, Leo van Bergen, Danny Beckers en Rienk Vermij) en anderzijds een voortzetting van de bibliografieën die verschenen in de Nieuwsbrief universiteitsgeschiedenis.De bibliografie beslaat in principe het hele gebied van de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis van Nederland en Belgie en wordt aangeboden als PDF-bestand, ingedeeld volgens de standaard van het internationaal leidende tijdschrift Isis. Dit is een compleet bestand. Download het PDF-bestand (versie mei 2009).

Bijdragen en aanvullingen melden

Indien u een bijdrage op het gebied van de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis heeft gepubliceerd en deze (nog) niet in de bibliografie vermeld staat, waarderen we het bijzonder indien u ons hiervan per e-mail op de hoogte stelt.

Overige bibliografische verzamelingen op het web: